GESCHILLEN

Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement, te Gent, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.


Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan Het Europees platvorm.

 

Hierbij de link van het adres van het Europees platform voor de beslechting van geschillen omtrent overeenkomsten die online worden gesloten tussen een consument en een onderneming, gevestigd in Europa, voor zowel nationale als grensoverschrijdende overeenkomsten. Dit platform is operationeel sinds 15.02.2016. Ziehier de link naar de URL van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

 

Het doel van dit platform is de consument procedures van minnelijke geschillenregeling voor te stellen die worden aangeboden door gekwalificeerde entiteiten voor de behandeling van geschillen tussen consumenten en ondernemingen uit de Europese Unie. Als u betrokken bent bij een aanvraag tot onlinegeschillenbeslechting via dit platform of als u een dergelijke aanvraag wilt indienen, kunt u hulp vinden bij het ODR-contactpunt (online dispute resolution) dat vermeld staat op het platform.

 

Garantie

Wij volgen de Belgische garantieregels. 

Conformaliteitsgebrek:

  • Als de eigenschappen van uw aankoop niet gelijk zijn aan die van het toonmodel. Vb. U bestelde een cutter in de vorm van een poes en ontving een cutter in de vorm van een hond
  • De kwaliteit en prestaties niet de verwachtingen inlossen die u had én die de verkoper/fabrikant creëerde . Vb. De stempel die u bestelde met indrukdiepte 1 mm blijkt nauwelijks een indruk te creëren. 
  • U het product niet kunt gebruiken waarvoor het normaal dient of voor de bijzondere eisen die u stelde én die de verkoper aanvaardde. 
  • Opgelet: de wettelijke garantie van 2 jaar is niet van toepassing als u het gebrek kende op het moment van aankoop of door u veroorzaakt werd (door verkeerde behandeling,  ...)

Welke termijnen dienen gerespecteerd te worden?

U ontdekt het gebrek? Reageer onmiddellijk door contact op te nemen met de verkoper info@boost-art.be en dit binnen een termijn van 2 maanden. 

U bent van plan om naar de rechtbank te stappen? U hebt slechts één jaar vanaf het opduiken van het defect. Deze termijn van 1 jaar kan niet eindigen binnen de periode van 2 jaar. 

Welke oplossingen kunt u vragen?

U kunt de verkoper vragen, tenzij dit onmogelijk of buiten proportie is, om het goed

  • te herstellen of
  • te vervangen

Opgelet: De periode van 2 jaar start niet opnieuw vanaf het moment van vervanging! De termijn wordt enkel opgeschort tijdens de reparatie of vervanging van het product. 

Brengt de herstelling of vervanging voor u grote hinder met zich mee of is het niet mogelijk binnen een redelijke termijn, dan kunt u de verkoper vragen om

  • uw aankoop terug te betalen
  • een prijsvermindering toe te kennen

Wat met de kosten? 

De wettelijke garantie is kosteloos voor de koper. De verkoper dient alle kosten voor de herstelling, vervanging en ook levering en terugzenden op zich nemen.

Ofwel stuurt u het pakket zelf terug en vraagt u nadien de terugbetaling van de verzendkosten aan de verkoper op basis van de factuur. Ofwel organiseert de verkoper zelf de terugzending.

Maak jouw eigen website met JouwWeb