Privacy Policy

General Data Protection Regulation (GDPR)

Op 25 mei 2018 werd de wet op de privacy gewijzigd. Daardoor hebben wij als onderneming vier wettelijke verplichtingen.

 1. U informeren over hoe we gegevens verzamelen en verwerken
 2. U heeft het recht je eigen gegevens te bekijken en zo nodig bepaalde aanpassingen te laten doen
 3. Wij moeten duidelijk stellen waarvoor we de gegevens gebruiken
 4. Wij moeten zorgen dat de gegevens veilig bewaard worden.

Hoe verzamelen we de gegevens?

 1. Boost-art heeft 2 persoonsgebonden gegevensbestanden
 2. Lijst kopers: Van deze personen worden volgende gegevens opgeslagen:

 naam, voornaam, adres, email, eventueel btw-nummer.

 1. Contactenlijst: Daar worden enkel naam en emailadres opgeslagen.

 Deze lijst wordt opgebouwd door:

 1. De bezoekers van onze website die zich in schrijven op onze nieuwsbrief (mailinglist).
 2. Bezoekers die zich rechtstreeks inschrijven op onze nieuwsbrief door hun naam, emailadres en handtekening te plaatsen op het daarvoor voorziene document op tentoonstellingen, expo’s, beurzen, etc. waar Boost-art aan deelneemt.

Op elke nieuwsbrief is de mogelijkheid voorzien om zich uit te schrijven.

Op eenvoudige vraag via email info@boost-art.be kan u inzage krijgen in uw gegevens en/of kan u de gegevens laten aanpassen.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens.

 • Koperslijst: wordt gebruikt om de gekochte goederen te facturen en te verzenden.
 • Contactlijst: wordt gebruikt om een nieuwsbrief of commerciële info te sturen aan de geïnteresseerden.
 • Bewaren gegevens.
 • De koperslijst wordt digitaal bewaard op de computers van Boost-art.
 • De contactenlijst wordt digitaal bewaard op de computers van Boost-art .
 • De computers waarop deze gegevens worden opgeslagen zijn voldoende beschermd.

 

Boost-art verbindt zich ertoe de gegevens NOOIT door te geven aan derden, tenzij verplichting van rechtswege.  Indien U vragen of suggesties heeft neem contact met info@boost-art.be

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb